HTC и Google се “съюзяват” срещу 1.1 милиарда $US

Една от по-интересните новини от мобилният свят през последните 2-3 месеца несъмнено е току що случилото се споразумение между Google и HTC, според което Google ще платят 1.1 милиарда $US на HTC (кеш пари), а срещу тази сума HTC ще се разделят с част от персонала си, както и ще предоставят определено “know-how” на Google.

Загубата на служители от страна на HTC няма да е сериозна, като голяма част от тези служители така или иначе се занимават с разработката на смартфоните Google Pixel. От към другите придобивки за Google ще е достъпа до производствените патенти на HTC, което допълнително ще спомогне на Google в развитието и разработката на бъдещите модели смартфони Pixel.

Две неща са сигурни – в бъдеще очаквайте все повече и по-интересни смартфони Google Pixel, а от друга страна HTC ще могат да се задържат “над водата” за поне още 1 година…


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *