Ice Cream Sandwich, идва през Q4

Вчера на IO 2011, Google, официално обявиха Ice Cream Sandwich, за име на следващата версия на Android. Интересното при нея е, че ще съчетава системите както за таблети, така и за смартфони. Ще е нещо като единна система, която всеки производител ще може да внедрява във всяко едно устройство, било то таблет или смартфон. Според Google, много устройства се нуждаят от именно такъв тип система. До сега бяхме свидетели на отделни системи за таблети и смартфони – Honeycomb и Gingerbread. Като всяка една от тях имаше преимущества и недостатъци. От Google, се надяват тази ос да задоволи всички потребности и да може да се внедри в повече устройства.

Системата ще бъде налична през Q4 на тази година.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *