Клиентите на Теленор могат да купуват картите за градски транспорт в София през телефона си

Клиентите на Теленор вече могат да заплащат за дневни и нощни карти за градския транспорт в София чрез услугата Плати с Теленор. За да могат да се възползват от тази възможност, клиентите, които саактивирали услугата за своя мобилен номер, трябва да се регистрирAат вплатформата на Центъра за градска мобилност https://sofia.mpass.bg

При закупуване на дневна или нощна карта за пътуване с градския транспорт в столицата, потребителите трябва да изберат опцията „Плащане с мобилен оператор“, след което да потвърдят покупката като въведат уникалния код, който ще получат чрез SMS. Сумата на покупката им ще бъде добавена към месечната им сметка към Теленор или приспадната от наличния кредит, ако са потребители на предплатените услуги на оператора.

Плати с Теленор e услуга, която позволява покупката на дигитално съдържание от Google Play и Apple App Store, включително игри, музика, стикери и други, както и заплащането на различни услуги онлайн без използването набанкова карта. Стойността на покупките се добавя към месечната сметка на абоната или се приспада от наличния предплатен кредит на клиента. Услугата е достъпна за всички частни клиенти на Теленор.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *