Бъдещите iPhone 12 ще са (доста) насочени към 5G

Войната между двете технологии, позволяващи поддръка на 5G към момента се печели доста убедително от Sub-6GHz, която се имплементира в почти всяка нова мрежа, предлагаща 5G. Конкурентната технология mmWavе към момента среща по-ограничен интерес, но това може да се промени след половин година, когато Apple покажат iPhone 12.

Една от малкото ползи от имплементирането на mmWave е нейната доста по-5G организация, ако можем да се изразим така. При Sub-6GHz е налице близост до 4G (във смисъл на скорости, предвид използваните честоти), което неминуемо се харесва на мобилните оператори, но няма как да предложи онези “космически” скорости на трансфер, които всички очакват от 5G. Тук е моментът, в който интересът се обръща към mmWave, чиято имплементация към момента е доста ограничена. Въпреки всичко един от заинтересованите оператори е Verizon, a наред с тях можем да споменем и AT&T. Прави впечатление, че това са USA-базирани мобилни оператори.

По последни данни бъдещите iPhone 12 ще могат да предложат “True 5G” (т.е. истинско 5G), което недвусмислено включва и mmWave. Тук от значение е и скоростта, с която AT&T и Verizon ще имплементират 5G в тяхната мобилна мрежа, но с подобна информация относно бъдещите iPhone 12, двата мобилни оператора ще имат доста повече интерес да се справят до есента на 2020.

Все пак, от очакваните 4 модела смартфони iPhone 12, вероятно само два ще могат да предложат поддръжка както на Sub-6GHz, така и на mmWave – това ще са премиум (топ) вариантите, докато другите два модела ще имат възможност да ви дадат само Sub-6GHz.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *